Beveiligingsplan

Beveiligingsplan-opstellen 

Uitgangspunt voor maken van een beveiligingsplan vormt het te beveiligen pand of terrein. Wij vinden dat ook andere zaken zoals materiaal en personeel meetellen.

 

Na een uitgebreide analyse wordt door Mijland Security het beveiligingsplan voor het pand of terrein opgesteld. De belangrijkste factor is tijdwinst. Hoe langer een poging tot inbraak duurt, hoe sneller de inbreker ervan af zal zien. De periode tussen signalering en opvolging door de politie, de eigenaar of beveiligingsdienst moet daar tegen zo kort mogelijk zijn. Met al deze zaken wordt rekening gehouden in het beveiligingsplan.

   

Objectbeveiliging-beveiliger