Inbraakbeveiliging

Goed beveiligd

Wie zakelijk denkt, twijfelt niet over het nut van beveiliging. Een inbraak in uw onderneming leidt tot directe schade en een tijdrovende nasleep van alle bijkomende zaken. Aangifte doen, schadeclaim indienen en eventuele reparaties of vervangen van goederen zijn zaken waar je jezelf als ondernemen niet mee bezig moet houden.

Goede beveiliging zorgt ervoor dat u ongestoord kunt ondernemen!

Welke maatregelen zijn nodig?

Vaak lig er een eis van de Verzekeraar, dat de Inbraakinstallatie moet voldoen aan een bepaalde risicoklasse. Elke situatie is anders, daarom zal Mijland Security eerst samen met u een risico analyse opstellen. Het te beveiligen pand of terrein vormt daarbij niet het enige uitgangspunt. Ook andere dingen tellen mee, zoals materiële en personele zaken.

Beveiligingsplan

Na een analyse wordt het beveiligingsplan opgesteld. De belangrijkste factor is het creëren van tijdwinst. Hoe langer een poging tot inbraak duurt, hoe sneller de inbreker ervan af zal zien. De periode tussen signalering en opvolging door de politie, de eigenaar of beveiligingsdienst moet zo kort mogelijk zijn. Met al deze zaken wordt rekening gehouden in het beveiligingsplan.

In het beveiligingsplan kan worden opgenomen hoe het de inbreker moeilijk wordt gemaakt de beveiligde ruimte te betreden door bijvoorbeeld bepaalde sloten en glas aan te brengen en op welke manier de respons tot stand komt bij een melding van inbraak.

Na een goede installatie en aansluiting bij een erkende Alarm Centrale, volgt er pas een alarmmelding als dat echt nodig is. Deze wordt dan opgevolgd door onze Surveillancedienst/ Beveiligingsmedewerker.

Wij helpen u met ons deskundige advies als gecertificeerd beveiligingsbedrijf om het inbraakrisico van u bedrijf vast te stellen en de beste beveiligingsmaatregelen toe te passen.

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek over inbraakbeveiliging!