BORG: Inbraakbeveiliging

inbraak

Deze erkenning heeft als doel via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van de inbraakbeveiliging door certificatie te ondersteunen.

Het certificatieschema betreft bouwkundige beveiliging en alarminstallaties. Een bedrijf kan de erkenning aantonen met het BORG procescertificaat.

De beoordelingsrichtlijn is een certificatieschema voor inbraakbeveiliging van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

In de beoordelingsrichtlijn komen de volgende activiteiten van certificatie-instellingen voor:

- Het verlenen van bedrijfserkenningen aan:

  • BORG Alarminstallateur: deelgebied 1
  • BORG Technisch beveiligingsbedrijf: deelgebied 1+2+3
  • BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf: deelgebied 3.

- Het bewaken van de afgifte van Beveiligingscertificaten en Opleveringsbewijzen door BORG erkende bedrijven.

borg-logo