BMI: Brandmeldinstallaties

brand

Het certificeren van brandmeldinstallaties heeft als doel om via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van brandmeldinstallaties te ondersteunen.

Een certificaat voor de BMI biedt opdrachtgevers zekerheid over de kwaliteit van levering door het branddetectie-, installatie- of onderhoudsbedrijf.

Het certificeren vindt plaats conform de door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gepubliceerde certificatieschema's en regelingen . Deze schema’s en regelingen zijn opgesteld in samenwerking met brandweer en verzekeraars. Bovendien wordt vanuit de bouwregelgeving naar deze schema’s en regelingen verwezen.