CCV

Kaartlezer

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) helpt veiligheidsprofessionals om Nederland veilig en leefbaar te maken.

Dat doet het CCV door duurzame netwerken en strategische allianties vorm te geven die de veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek daadkrachtig en effectief aanpakken. Deze netwerken en allianties bestaan uit publieke partijen zoals gemeenten, politie en inspectiediensten en uit private partijen zoals ondernemers, branchevereniging, corporaties en andere relevante maatschappelijke organisaties. Het CCV stimuleert samenwerking en begeleidt het proces om te komen tot duurzame netwerken, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau. De inspanningen om veiligheid en leefbaarheid structureel te verbeteren, worden gemonteerd en geëvalueerd zodat duidelijk is welke interventies het gewenste effect bereiken.

ccv-logo