Programma van eisen

pve
Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig zijn vastgelegd.

 

Hiervoor wordt een document op gemaakt dat Progamma van eisen (PvE) heet. Een document waarin o.a. de uitgangspunten en de risicoanalyse voor de bouwkundige, organisatorische en installatietechnische brandbeveiligingsvoorzieningen zijn opgenomen. Dit PvE is hét basisdocument aan de hand waarvan de installatie wordt ontworpen, geïnstalleerd, gecertificeerd en onderhouden.

pve-2